Sopimus- ja tilausehdot

1. JÄSENYYS

Gym Voimalaitoksen palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Lomakkeesta valitaan itselle sopivin jäsenyys, joko toistaiseksi voimassa oleva tai toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 14 vuotta.

Jäsenyyteen sisältyy kuntosalin rajaton käyttö aukiolojen mukaan.

Jäsenen tulee noudattaa kuntosalilla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee huomioida, että kuntosalilla ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Gym Voimalaitos ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

2. ASIAKKUUDET

Kaikki asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassaolevia pois lukien 10 kerran kortit, jotka ovat voimassa 4 kuukautta sekä määräaikaiset sopimukset jotka päättyvät automaattisesti määräajan päätyttyä.

Kaikki jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla , irtisanoutuminen tapahtuu täyttämällä irtisanoutumis lomake jonka löydät verkkosivujemme alalaidasta.

Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on noin 4 viikkoa.

Toistaiseksi voimassa olevissa jäsenyyksissä maksetaan liityttäessä ensimmäinen 4 viikon jakso. Lyhyin mahdollinen jäsenyys aika on 8 viikkoa.

-Vuosijäsenyys


3. JÄSENMAKSUT

Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.

Gym Voimalaitoksella on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja Gym Voimalaitos voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.

Gym Voimalaitoksella on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin Gym Voimalaitoksella on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.

4. KULKUTUNNISTE

Kulkutunniste on henkilökohtainen. Kulkutunniste on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Gym Voimalaitoksen henkilökunnalle tai otettava yhteyttä Jonne Myllyniemi (jonne@voimalaitos.fi)

Mikäli kulkutunnistetta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään 200 euron sopimussakko ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.

Gym Voimalaitos pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja Gym Voimalaitoksella on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät Gym Voimalaitoksen verkkosivuilta. Mikäli Gym Voimalaitos joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, Gym Voimalaitos ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Liittymällä salin asiakkaaksi hyväksyt sopimusehdot.